Bygge- & Anlægssektoren

Lyd påvirker os på mange måder. Bygge- og anlægsstøj (BA-støj) er kendetegnet ved, at støjen er relativt kraftig nær kilden, og at det ofte sker tæt på eller i en bebyggelse. Støjen varierer meget og er ofte uforudsigelig.

Støj er uønsket lyd, der negativt påvirker sundheden og livskvaliteten.

Særligt støj om aftenen og om natten kan være meget generende. Selvom et større anlægsarbejde ofte kan have betydelig varighed, er støjen stadig et midlertidigt problem. Zilento tilbyder forskellige typer støjskærme med høj lydisolering og lydabsorbering for at imødekomme markedets behov for støjdæmpning og for at forbedre lydmiljøet.